Vårdadministratör är ett av de vanligaste förekommande yrkena för kvinnor. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) hamnade yrkeskategorin på plats nr 20 under 2015. Det är ett starkt kvinnodominerat yrke där 98% av de förvärvsarbetande inom yrkeskategorin ifråga är kvinnor.

Löneutvecklingen under de tre senaste åren har sett ut som följer:

Löneutveckling 2014 2015 2016
Män 23400 23600 25300
Kvinnor 25500 25800 27600

 

Data ovan har hämtats direkt från SCBs statistikdatabas (via API förfrågan) och gäller för hela riket för både privat- som offentlig sektor.