Könssammansättning inom olika yrken 2015

Medicinska sekreterare är vanligt förekommande; Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) hamnade yrkeskategorin på plats nr 20 under 2015 för kvinnor. Fem år senare (år 2020) är yrket medicinsk sekreterare på plats 26 efter att bl.a. socialsekreterare, gymnasielärare, kundtjänstpersonal med flera klivit om i antal arbetande kvinnor. Skälet till ”tappet” beror inte på att det är mindre kvinnor nu som arbetar som medicinska sekreterare, utan att antalet sekreterare varit på samma nivå hela tiden medans övriga yrkeskategorier vuxit i antal förvärvsarbetande.

År 2020 var totalt antal förvärvsarbetande medicinska sekreterare  18 022 personer, enligt statistik från SCB. Av dessa var 17 557 kvinnor och 465 män. Det är med andra ord ett starkt kvinnodominerat yrke där 97,3% av de förvärvsarbetande inom yrkeskategorin ifråga är kvinnor.

Lönestatistik

När det kommer till lönestatistik ska man vara medveten om att det skiljer sig i lönenivåer mellan storstadsregioner och glesbygd; Såsom det skiljer sig i lönenivåer i privat som offentlig sektor. De högsta lönerna hittas vanligtvis inom storstadsregionerna inom privat sektor. Självklart påverkar ålder och yrkeserfarenhet in också.

Här följer utvecklingen av genomsnittslönen för medicinska sekreterare i Sverige, från 2017 och framåt:

Medellön 2017 2018 2019 2020 2021
Män 25500 25800 27600 27300 27800
Kvinnor 26500 27100 28100 28000 29000

Utvecklingen av lönespannet från 2017 och framåt; Visar skillnaden i lön från de medicinska sekreterare som tjänar minst, till dem som tjänar mest:

Lönespann 2017 2018 2019 2020 2021
Män 20600-31500 21600-31300 22200-35200 21600-… 21400-35400
Kvinnor 23200-30000 23700-31000 24200-32400 24300-32100 25000-33500

Data ovan har hämtats direkt från SCBs statistikdatabas och gäller för hela riket för både privat- som offentlig sektor.