Vårdadministratör är ett av de vanligaste förekommande yrkena för kvinnor. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) hamnade yrkeskategorin på plats nr 20 under 2015. Det är ett starkt kvinnodominerat yrke där 98% av de förvärvsarbetande inom yrkeskategorin ifråga är kvinnor.

Utveckling av medianlönen (genomsnittslönen) i Sverige från 2016 och framåt:

Löneutveckling20162017201820192020
Män 2610024400248002600026000
Kvinnor 2560026100267002750027600
 

Utveckling av lönespannet från de som tjänar minst, till dem som tjänar mest; Data från 2016 och framåt

Lönespann20162017201820192020
Män 21000-2740020600-3150021600-3130022200-3520021600-".."
Kvinnor 22700-2940023200-3000023700-3100024200-3240024300-32100
 

Data ovan har hämtats direkt från SCBs statistikdatabas (via API förfrågan) och gäller för hela riket för både privat- som offentlig sektor.