Vad gör en vårdadministratör?

Vårdadministratör är en term som alltmer övertar de tidigare vedertagna begreppen läkarassistent, läkarsekreterare, medicinsk sekreterare och medicinsk administratör.

Vad gör då en vårdadministratör? Kort beskrivet arbetar en vårdadministratör med administrativa uppgifter så att annan vårdpersonal (sjuksköterskor, läkare osv) kan fokusera på vården av patienter.

En av de mest utbredda sjukdomarna är diagnosen.
Karl Kraus (1874-1936)

Typiska arbetsuppgifter för en vårdadministratör

Den vanligaste förekommande arbetsuppgiften historiskt sett för en vårdadministratör har varit att skriva medicinska journaler utifrån diktamen; Muntligen direkt i anslutning till ett läkarbesök exempelvis, eller från inspelat material. När det gäller inspelat material så gjordes det förr i tiden till gamla analoga band. Så sker förstås inte längre då ljudmaterialet numer sparas som tekniska ljud-/videofiler i journalsystemen (s.k. digital diktering).

Transkribering (dvs att överföra inspelat tal till skrift) är fortfarande en av de viktigare arbetsuppgifterna en vårdadministratör kan ha. För detta krävs ett gott ordförråd i det svenska- som engelska språket, samt goda kunskaper i det medicinska språket (latin- och grekiska termer).

Exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma på en typisk arbetsplats för en vårdadministratör:

 • Transkribering
 • Renskrivning
 • Remisshantering
 • Diagnosklassificering
 • Framtagning/utdrag av statistik
 • Posthantering
 • Utskrift/utskick av brev, intyg osv
 • Budget/uppföljning
 • Inköp/uppföljning
 • Reception- och kassatjänst
 • Personal- & lönehantering
 • Hålla utbildningar i de system som används
 • Systemansvar
 • Arkivering och gallring
 • Kontakt med myndigheter, patienter, leverantörer osv.

Typiska egenskaper som söks hos en vårdadministratör

Exempel på typiska egenskaper som söks hos en vårdadministratör är noggrannhet, att man är strukturerad, god samarbetsförmåga,  service-mindedness, stresstålighet, goda språk- samt dator- & IT kunskaper. Därtill bör man ha ett genuint intresse av att arbeta med- och för människor.

Vårdadministratörer och framtiden

Rollen som vårdadministratör är under ordentlig förändring. Mer- och mer administrativa uppgifter och rutiner flyttas över för att hanteras av administratörer. Därtill gör teknikens framsteg sitt till också. De arbetsuppgifter man hanterar idag, är med andra ord inte nödvändigtvis densamma i framtiden. Utvecklingen går snabbt helt enkelt.

Yrkesrollen som sådan kommer sannolikt vara kvar under lång tid framöver. Även om automatisering, robotar, artificiell intelligens osv givetvis kommer påverka arbetsvillkoren för vårdadministratörer (såsom för samhället i stort), så är det en krävande och komplex roll som bäst hanteras av människor.

Mer information

Denna sida ägs och drivs av Faihido Administration

Faihido Administration

Faihido Administration
Elin Holm, Vårdadministratör och ägare

Mobil: 0738-49 46 31
E-post: info@faihidoadministration.se
Hemsida: www.faihidoadministration.se